(thumbnail)

Wij starten met IPC onderwijs

26 Augustus 2016

 Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen tot 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek etc.). Het biedt een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; ...

...het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! Voor meer informatie kunt u ook op de website van IPC kijken, zie: www.ipc-nederland.nl.

Bij de Roos starten we dit schooljaar 2016-2017 vanaf leerjaar 4 en hoger met het IPC programma. In de kleuterbouw werken we ook thematisch met de methode Piramide.