BSO

AKROS kinderopvang
AKROS kinderopvang verzorgt de opvang buiten schooltijd op onze school. De Roos werkt al jaren nauw samen met AKROS, er is een goede afstemming met AKROS en we zorgen samen voor een doorgaande lijn. Er is regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van de school over allerlei zaken.

Buitenschoolse opvang (BSO) van AKROS
AKROS biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar op De Roos. Uw kind wordt, na schooltijd, in een vertrouwde en veilige omgeving opgevangen. Buitenschoolse opvang bij AKROS is meer dan opvang na schooltijd. De pedagogisch medewerkers bieden, aan de hand van thema’s, gevarieerde activiteiten aan, daarnaast stimuleren en volgen zij uw kind in hun ontwikkeling. In de vakanties hebben we een speciaal vakantieprogramma met leuke activiteiten en uitstapjes.

De opvang is na schooltijd en geopend tot 18.30 uur. Op vrije dagen en in vakanties is de buitenschoolse opvang geopend van 08.00 uur tot 18.30 uur. De BSO is op jaarbasis 51 weken open. Naast de nationale feestdagen zijn we gesloten op de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar en op één studiedag voor alle medewerkers. De kosten voor de buitenschoolse opvang zijn afhankelijk van uw situatie, bij aanmelding worden deze voor u berekend.

Ons uitgangspunt is dat elk kind het naar zijn zin heeft op de buitenschoolse opvang!

Aanmelden bij de BSO van AKROS kan via: kinderopvang@akros-amsterdam.nl of op werkdagen telefonisch bij de afdeling Planning en Plaatsing tussen 09:30-12:30 uur op 020 - 589 33 40. Klik hier voor een aanmeldformulier en nog meer informatie over het aanmelden.

BSO de Bengel
Voor de buitenschoolse opvang kunt u eventueel ook terecht bij BSO de Bengel, op de Willem de Zwijgerlaan om de hoek van De Roos, waarbij De Bengel verantwoordelijk is voor de uitvoering. Zij komen ook kinderen halen op De Roos. Klik hier voor meer informatie.

BSO Levantjes
Levantjes Kinderopvang is nieuw in de buurt sinds februari 2015. Zij zitten ook in de buurt van onze school en kunnen indien gewenst ook kinderen op De Roos ophalen. Klik hier voor meer informatie.

In de buurt van de school komen daarnaast steeds meer andere (particuliere) BSO opvangorganisaties waar u mogelijk ook gebruik van kunt maken. U kunt dit zelf informeren bij de desbetreffende BSO.

Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven voor een BSO en -indien van toepassing- op de wachtlijst te zetten bij meerdere BSO locaties. U kunt dit vaak al doen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is geworden. Ook aan te raden als u van BSO zou willen wisselen.

Tevens verwijzen wij hierbij naar de kaders TSO en BSO van het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) die u kunt vinden op de website http://www.awbr.nl/.