NSA

Een paar keer per jaar zijn er na schooltijd diverse leuke extra zogenoemde naschoolse activiteiten (NSA) te volgen in ons eigen schoolgebouw voor de leerlingen van De Roos. De afgelopen jaren zijn er cursusblokken geweest m.b.t. bijvoorbeeld videolessen, kindercircus, turnen, verhalenboeken maken, timmeren, manga tekenen, schaken, websites bouwen en beeldhouwen.

Kijk voor meer informatie over het meest recente NSA aanbod op: https://www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl/

U kunt uw kind aanmelden voor een nieuwe activiteit zodra er een 'potloodje' achter de activiteit zichtbaar is. Voor elke activiteit wordt een kleine bijdrage aan ouders gevraagd. Deze bijdrage komt terecht bij / wordt gegeven aan stichting AKROS Welzijn & Onderwijs of West Beweegt (afdeling sport van de gemeente Amsterdam). Dus niet bij school.

Huidige rooster:

In week 40 (vanaf dinsdag 3 oktober 2017) beginnen de eerste naschoolse activiteiten weer. Zie ook bovengenoemde website.

Let op:
Aanmelden is niet altijd een garantie op een plek. Bij overintekening hebben kinderen die de vorige NSA periode niet mee hebben gedaan voorrang. Bovendien zijn bij een aantal activiteiten (m.n. sport) ook kinderen van de andere buurschool (Admiraal de Ruyterschool) welkom. Er wordt naar gestreefd dat alle kinderen in een schooljaar een keertje aan een NSA activiteit mee kunnen doen.

Maandag

 • Groep 1/2: Turnen 15:30 - 16:15 uur (eerste les: 9 oktober 2017, 9 lessen, laatste les 18 december; gymzaal)

 • Groep 3/4 en NK: Turnen 16:30 - 17:30 uur (eerste les: 9 oktober 2017, 9 lessen, laatste les 18 december; gymzaal)

Dinsdag

 • Groep 1/2: Circus Aphabetino 15:00 - 16:00 uur (eerste les: 3 oktober 2017, 8 lessen; speelzaal)

 • Groep 3/4 en NK: Vliegtuig bouwen van 15:00 - 16:00 uur (eerste les: 3 oktober 2017, 8 lessen; BeVo lokaal)

 • Groep 7/8 en NK: HipHop van 15:30 - 16:30 uur (eerste les: 10 oktober 2017, 9 lessen; gymzaal)

Woensdag

 • Groep 3/4 en NK: Moderne dans van 12:45 - 13:45 uur (eerste les: 4 oktober 2017, 8 lessen; speellokaal)

 • Groep 5/6 en NK: Bouwen aan de stad van 12:45- 14:45 uur (eerste les: 4 oktober 2017, 6 lessen; BeVo lokaal)

Donderdag

 • Groep 1/2: kleuterdans van 15:00 - 16:00 uur (eerste les: 12 oktober 2017, 8 lessen; speellokaal)

 • Groep 7/8 en NK: Leren programmeren van 15:00 - 16:30 uur (eerste les: 12 oktober 2017, 10 lessen; lokaal ? )

 • Groep 5 en 6 (en NK): Buurtsport activiteit Basketbal van 15:30-16:30 uur (eerste les: 12 oktober, 10 lessen; gymzaal)

 • Groep 7 en 8 (en NK): Buurtsport activiteit Basketbal van 16:30-17:30 uur (eerste les: 12 oktober, 10 lessen; gymzaal)

De meeste NSA activiteiten op de Roos, behalve de sportactiviteiten, stemt juf Hannah af met het BredeSchoolLoket van Stichting Akros Welzijn & Onderwijs. Gym meester Jeroen stemt de sportactiviteiten na schooltijd af met de sportafdeling van de gemeente Amsterdam, stadsdeel West: West Beweegt.

De naschoolse activiteiten worden niet door en niet onder verantwoordelijkheid van leerkrachten van school gegeven maar door externe begeleiders ingehuurd via AKROS of via de sportafdeling van de gemeente / stadsdeel West. De school stelt haar gebouw alleen hiervoor beschikbaar. Wel is meestal -per toerbeurt een andere- leerkracht op de middag van de NSA ingeroosterd die voor vragen aanwezig is.

Wilt u meer informatie over de NSA in de wijk de Baarsjes? Neem dan contact op met Stichting AKROS Welzijn, coördinatie BredeSchoolLoket: Wendelmoet Nijland, w.nijland@akros-amsterdam.nl.

En voor de sportactiviteiten met: Marlon Heije van stadsdeel West via: m.heije@amsterdam.nl. Eventueel kunt u voor vragen over de sportactiviteiten ook na schooltijd terecht bij de gymleerkracht (meester Jeroen op dinsdag of donderdag).