Vakantie / Vrije dagen / Verlof

Onderstaand een overzicht van de vakanties en andere vrije dagen op De Roos voor het huidige schooljaar 2017/2018.

De schoolvakanties van schooljaar 2017/2018 zijn:

 • Herfstvakantie:         23 t/m 27 oktober 2017
 • Vrije middag:            Vrijdag 22 december 2017 vanaf 12:00 uur
 • Kerstvakantie:          25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 2 maart 2018
 • Tweede paasdag:     2 april 2018
 • Koningsdag:             27 april 2018
 • Meivakantie:             30 april t/m 11 mei 2018 (is incl. Hemelvaart)
 • Pinksteren:               21 mei 2018
 • Vrije middag:            Vrijdag 20 juli 2018 vanaf 12:00 uur
 • Zomervakantie:        23 juli 2018 t/m 2 september 2018

Er zijn in het schooljaar 2017/2018 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor het team. Op die dagen hebben de kinderen ook geen school. De leerkrachten werken dan wel:

 • Vrijdag 15 september 2017
 • Woensdag 14 februari 2018 (let op: de 2 nieuwkomers groepen hebben vandaag wel school!)
 • Dinsdag 3 april 2018 (dit is direct na 2e Paasdag)
 • Dinsdag 10 april 2018 (let op: de groepen 1 t/m 8 hebben vandaag wel school! Deze studiedag is alleen voor de leerkrachten van de twee nieuwkomers groepen)
 • Donderdag 12 juli 2018

Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom ook altijd de nieuwsbrieven, de agenda in de Parro App of het digitale activiteitenoverzicht (menu linksonder) in het ouderportaal van Parnassys in de gaten.
Klik hier voor de link naar het ouderportaal van Parnassys (voor ouders met kinderen op De Roos).
(U heeft hiervoor destijds een gebruikersnaam ontvangen bij de start van uw kind op onze school. Bent u uw gebruikersnaam kwijt, mail dan naar: f.bork@obs-deroos.nl.)

In de maandelijkse nieuwsbrief (Roosblaadje) staan ook updates van de schoolkalender. De al verschenen nieuwsbrieven kunt u teruglezen via het menu Downloads.

Zie voor meer informatie over de basisschoolvakanties e.d. ook: Webpagina AWBR rond vakantiedata

Via de website van de Rijksoverheid kunt u nog meer informatie vinden over (toekomstige) vakantieplanningen in Nederland. OBS de Roos valt onder de regio Noord.

Verzuim rondom schoolvakanties

De landelijke regels van schoolverzuim rondom vakanties zijn extra streng. Wat zijn dan de regels? Verlof kan alleen met toestemming van de directeur, Gert Geertsma. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er zijn 2 redenen voor ‘extra verlof’ (naast het gewone ziekteverlof van een leerling):

1. Vakantieverlof
Als u kunt aantonen dat u in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kunt vieren samen met uw kind(eren) door middel van een officieel document van uw werkgever dan kunt u (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Vakantieverlof wordt nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als u om een andere reden verlof wilt (goedkopere tickets boeken e.d.) dan kunt u daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Zoals: huwelijk bijwonen (familie), wettelijke verplichtingen, levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke. 
In dit geval kunt u schriftelijk verlof aanvragen. Bij een verlofaanvraag moet altijd schriftelijk bewijs zitten om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij bureau leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. We vragen daarom ook van u om u hier aan te houden.

Hieronder kunt u verlofaanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties downloaden indien nodig. Na invullen kunt u dit inleveren bij de directeur:

 • Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof buiten reguliere vakanties;
 • Klik hier voor het aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden (huwelijk bijwonen (familie), wettelijke verplichtingen, levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke).

Op de 2e pagina/achterzijde van deze 2 formulieren staat ook meer uitleg over de verlofregels.

Voor nog meer informatie: www.bureauleerplichtplus.nl en www.minocw.nl/leerplicht