VSO

Op dit moment zijn er geen aanvragen voor de Voorschoolse Opvang. Het kan natuurlijk zijn dat u hier wel gebruik van wilt maken.

In overleg met u kunnen we bespreken of we binnen school een mogelijkheid kunnen zoeken, of dat we een BSO in de buurt benaderen om te zorgen voor VSO.